29

Dne 1. ledna 2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími předpisy, a přináší některé změny, které mají dopad i na žáky/studenty škol.

Do okruhu nemocenky pojištěných osob již nově nebudou patřit žáci a studenti. S ohledem na tuto skutečnost je 31. prosinec 2008, kdy jsou žáci a studenti z titulu studia na vysoké, střední a vyšší odborné škole a konzervatoři, studenti a žáci jiných škol nebo kurzů, jestliže se výuka na nich pro účely důchodového pojištění považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách, účastníky nemocenského pojištění.

Zákon č. 187/2006 Sb. předepisuje školám povinnost do 31. ledna 2009 odhlásit studenty a žáky z nemocenského pojištění. Přestože zákon tuto povinnost ukládá, vedení ČSSZ rozhodlo, že ČSSZ nebude zatěžovat školy vypracováváním hromadných seznamů a odhlášení žáků a studentů provede sama.

Více informací je možné nalézt na webových stránkách ČSSZ.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...