08

Novou zajímavou funkčnost nabízí Škola OnLine. Rodiče díky ní mohou elektronicky omlouvat absenci dětí ve výuce, což značně zjednodušuje a zkvalitňuje komunikaci mezi pedagogy a zákonnými zástupci žáků.

V aplikaci Žákovská nyní každý zákonný zástupce žáka či studenta najde v Menu v části Zprávy položku Omluvenka. Zde si vybere, které dítě omlouvá, komu z učitelů chce omluvenku zaslat, kdy bude dítě chybět a na závěr vyplní důvod absence. Po odeslání jej systém upozorní hláškou „Úspěch: Omluvenka byla úspěšně odeslána.“

Učiteli se příchozí omluvenka zobrazí jako blikající žárovička s nápisem „Oznámení“ v horní liště. Kliknutím na žárovičku si učitel zobrazí všechny nově doručené omluvenky: každou zvlášť vyřeší poté, co klikne na ikonku se třemi tečkami a následně omluví nebo neomluví oznámenou absenci.

Tým Škola OnLine, 8.1.2009Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...