14

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová zítra vyznamená dva učitele za celoživotní vynikající pedagogickou činnost. Oceněna bude paní Věra Kuncmanová z Pardubic a pan Miroslav Šmíd z Prahy.

Miroslava Kopicová nepokládá oceňování pedagogů v žádném případě za formalitu. „Myslím, že se sluší ocenit ty, kteří ve své profesi dosáhli vynikajících výsledků, a  to ne jednorázově, ale po řadu let. Pan Šmíd a paní Kuncmanová jsou pro své bývalé i současné kolegy a žáky živoucími příklady poctivého přístupu k práci a pevného, charakterního chování. Navíc svým působením i v pozdním věku dokládají jednu důležitou věc: ačkoliv je volání po mladé krvi v řadách učitelů oprávněné, omlazení pedagogických sborů není samo o sobě řešením, pokud nebude zároveň znamenat posílení kvality výuky. A oba vyznamenaní dotvrzují, že kvalita práce nemá s věkem mnoho společného."

Miroslavu Šmídovi bude za několik dní 90 let, ale svou profesionální pedagogickou kariéru zakončil teprve před deseti roky. V návrhu na udělení stříbrné medaile MŠMT 1. stupně, který podepsali jeho bývalí kolegové a žáci, se mj. píše: „Pan učitel, rodák z Divišova, se ve své šedesátileté profesionální kantorské dráze významně zapsal do srdcí svých žáků, vždy se zajímal o zdravý růst jejich mysli. Působil zejména na 1. stupni, ale i na 2. stupni základní školy. Jeho pedagogický takt a používané výchovně vzdělávací metody znamenitým způsobem probouzely zájem žáků o studium. Dokázal osobitým přístupem přiblížit svým žákům probírané učivo, řešený problém, v duchu Komenského myšlenky zapojení všech smyslů vnímání, školy hrou - učení skrze prožitky. Úžasným způsobem uměl burcovat lenochy, své svěřence soustavně probouzel k nepovrchnímu zájmu o svět." 

Věra Kuncmanová učí od roku 1958, v současné době je oporou pedagogického sboru Sportovního gymnázia Pardubice. Jeho ředitel paní Kuncmanovou charakterizuje jako „vynikající odbornici, která si stále doplňuje kvalifikaci a pátrá po nejnovějších trendech ve výuce českého jazyka a literatury. Především je však skvělým pedagogem, který má přirozenou a samozřejmou autoritu u kolegů i studentů, které vždy dokáže zaujmout pro svůj předmět. Navíc je to člověk, který nežije pro sebe, snaží se pomáhat najít studentům správnou cestu životem, je vždy ochotná pomoci při řešení problémů. Je vynikající organizátorkou kulturních i společenských akcí, práci pro školu je ochotna věnovat velkou část svého volného času."

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...