02

"Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
milé žákyně a milí žáci,

vítám vás všechny v novém školním roce. Doufám, že nám všem přinese jen samé dobré zprávy.

Chci touto cestou přivítat hlavně ty nejmenší, prvňáčky, před kterými se dnes otevírá úplně nový svět. Určitě jste plni zvědavosti a těšíte se, viďte? A právem, protože ve škole na vás čeká spousta nových dobrodružství. Pokud vás škola bude bavit a budete do ní chodit rádi, je to polovina úspěchu.

Vy starší, kteří dnes nesedíte v lavicích poprvé, už o škole leccos víte. Věřte mi ale, že to nejdůležitější si uvědomíte teprve s odstupem let. Školu totiž nedělají školou tabule, učebnice nebo písemky. Školu dělají školou učitelé a žáci a především vztah mezi nimi.

Je-li tento vztah plný důvěry a vzájemného respektu, nechybí-li v něm nezbytná disciplína - pak ve škole zákonitě vládne zdravé a tvůrčí ovzduší. Taková škola nemůže být neúspěšná. Je normální, že každodenní život tu a tam přináší nedorozumění, napětí a konflikty. Tento fakt ale sám o sobě nemusí nutně znamenat zhoršení atmosféry ve škole. Jednou z nejdůležitějších věcí, které by se měli žáci naučit, je hledání řešení podobných situací. Úloha pedagoga jako osobnosti je v tomto směru nezastupitelná. A právě takové chvíle v životě školy, které na učitele a sílu jeho osobnosti kladou zvýšené nároky, jsou důvodem, proč si na svou paní učitelku nebo svého pana učitele rádi vzpomeneme ještě po letech.

Letos v květnu jsem se v rámci jedné z akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie, která se jmenuje výstižně "Zpátky do školy", vrátila do školy, kterou jsem kdysi navštěvovala. Byl to jedinečný zážitek. Tehdy jsem si znovu uvědomila, jak jsem ráda, že jsem se ke svým pedagogům vždy chovala s patřičným respektem. Později se z některých stali mí přátelé.

Vztah učitele a žáka může mít velkou sílu. Mám krásnou zkušenost ze setkání s devadesátiletým panem učitelem Miroslavem Šmídem, kterému jsem letos o prázdninách předávala medaili za celoživotní práci. Tento neuvěřitelně vitální člověk přišel v doprovodu svého bývalého žáka, který je dnes ředitelem školy. Vztah mezi učitelem a žákem může mít velkou sílu.

Jistá míra přirozené úcty k učiteli by podle mého názoru měla být pro vás žáky samozřejmostí.

Přeji vám všem, aby právě začínající školní rok byl i ve vaší škole ve znamení vzájemného respektu a pochopení. Přeji vám, učitelům i žákům, aby se ve vaší škole dařilo inspiraci a originalitě a abyste dosahovali výsledků, na které budete pyšní."

Miroslava Kopicová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Tento projev včetně zvukového záznamu ve formátu MP3 najdete i na stránkách MŠMT.

Škola OnLine, 2.9.2009

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...