03

I během letošního podzimu bude na většině škol probíhat sběr individuálních údajů ze školních matrik. Dle aktualizovaných informací, které v těchto dnech uveřejnil Ústav pro informace ve vzdělávání, se budou již za pár týdnů předávat data za z období od 1. října 2008 do 30. září 2009.

Předávána budou individuální data ze školních matrik vyšších odborných škol, středních škol a konzervatoří a základních škol, tedy škol poskytujících stupeň vzdělání. Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Předávání individuálních dat ze školních matrik je možné jen při elektronickém vedení školní matriky školou, k čemuž je vhodné využít školský informační systém Škola OnLine – Katedra.

Vyšší odborné školy budou mít povinnost předat data do 15. 10. 2009. Z úspěšně předaných dat pak bude systémem automaticky generován výkaz M 10, který nahrazuje bývalý výkaz S 10-01 o vyšší odborné škole.

U středních škol je termín sběru prodloužen o 14 dnů. Konzervatoře a základní školy pak mohou data předávat i v průběhu listopadu 2009. Zmíněné typy škol však ještě musí předávat i standardní statistické výkazy. I u nich však v následujících letech dojde k jejich zrušení a nahrazení výkazy sestavovanými z individuálních dat.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...