04

Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport není spokojena s plánovanými rozpočtovými škrty v resortu školství pro rok 2010 ve výši 3,23 miliardy Kč. Dopisem se proto obrátila přímo na premiéra Jana Fischera.

„Jsme si vědomi, že v čase snižování daňových příjmů státu je zapotřebí hledat rezervy všemi možnými způsoby. Domníváme se ale, že právě v době nedostatku zdrojů je třeba zachovat funkční zejména základní atributy školství, které reprezentuje právě školství regionální. Bez něj totiž nebude optimálně fungovat ani školství vysoké,“ varuje před snížením prostředků pro školství v regionu předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport Radek Cikl.

Při původním sestavování návrhu rozpočtu přitom MŠMT počítalo ve srovnání s letošním rokem s navýšením prostředků pro regiony. Požadované peníze měly sloužit zejména k udržení letošní platové a mzdové úrovně. Plánované škrty by mohly platy učitelů a pracovníků ve školství ohrozit.

Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport, která sdružuje náměstky hejtmanů a radní všech krajů zodpovídajících za resort školství a sportu, proto požádala předsedu vlády Jana Fischera, aby v rozpočtu pro rok 2010 zůstaly zachovány finanční prostředky pro regionální školství na odpovídající úrovni.

Komise v dopise premiérovi připomíná, že právě kvůli zabezpečení plynulosti financování regionálního školství bylo před několika lety rozhodnuto o zachování financování jeho přímých nákladů státem - prostřednictvím MŠMT. A právě fungování tohoto systému by teď v důsledku velkých finančních škrtů bylo ohroženo.

 (zdroj: Bison & Rose - Press), Škola OnLine, 4.9.2009

 

Publikováno v: Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...