09

Nová data, porovnávající ukazatele z oblasti vzdělávání a školství mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), vyšla jako každý rok v publikaci Education at a Glance. Letos jsou v ním porovnávána data za rok 2007 (školní rok 2006/2007, kalendářní rok 2007), informace o finančních výdajích pak za rok 2006.

Jednotlivé kapitoly publikace si můžete prostudovat na stránkách www.oecd.org.

Stručný výtah z EaG v češtině vydal již po sedmé Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)) pod názvem České školství v mezinárodním srovnání - Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance. Česká publikace obsahuje základní ukazatele, na jejichž základě je vzdělávací systém České republiky porovnáván se školskými systémy zemí OECD a zemí EU, které jsou rovněž členy OECD (tzv. EU19).

Porovnání hlavních ukazatelů mezi ČR, OECD a EU19 najdete v prezentaci Ceske_skolstvi_v_mezinarodnim_srovnani_2009 na stránkách MŠMT.

Publikováno v: Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...