12

Ministryni školství Miroslavě Kopicové se podařilo přesvědčit členy vlády o zmírnění škrtů v resortním rozpočtu pro příští rok. Oproti původnímu návrhu rozpočtu na rok 2010 tak byly při posledním jednání vlády přislíbeny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dvě miliardy navíc.

Původní návrh rozpočtu počítal se snížením výdajů MŠMT o 5,2 mld. korun, po intervenci ministryně Kopicové činily škrty už „jen“ 3,2 mld. Nejnovějším navýšením rozpočtové kapitoly resortu školství se celkový objem úspor ve srovnání s minulým rokem snížil na 1,2 miliardy.

Miroslava Kopicová během celého období přípravy státního rozpočtu na rok 2010 opakovaně deklarovala, že bude usilovat o navýšení prostředků pro školství. „Chápu, že je hospodářská krize a musí se šetřit. Ve školství to ale opravdu není rozumné. Výrazným škrtáním v rozpočtu na vzdělávání bychom škodili především budoucnosti země,"  zdůrazňovala tehdy Kopicová.

 „Vysoce oceňuji pochopení svých kolegů ve vládě, zejména pak postoj pana premiéra a pana ministra financí. Vážím si toho, že i v době, kdy se přijímají protikrizová opatření, doceňují význam investic do vzdělávání pro konkurenceschopnost země a naši budoucí prosperitu,"  řekla ministryně. Upřesnila také, že polovina z uvedených dvou miliard bude použita na regionální školství, druhá pak v oblasti terciárního vzdělávání.

V souvislosti s rozpočtem ministryně Kopicová také upozornila, že připravuje reformu celého systému financování školství. "Chceme, aby bylo efektivnější než dřív. Proto jsem také zřídila skupinu pro strategii reformy vzdělávací soustavy. Vede ji nová paní náměstkyně Jana Matesová,"  vysvětlila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...