02
Školní matrika - ÚIVOd počátku měsíce byl zahájen již tradiční podzimní sběr individuálních data ze školní matriky. Předávání individuálních dat ze školních matriky je povinné pro vyšší odborné školy, střední školy, konzervatoře a základní školy, tedy školy poskytujících stupeň vzdělání. Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Předávání individuálních dat ze školních matrik je možné jen při elektronickém vedení školní matriky školou, k čemuž je vhodné využít školský informační systém Škola OnLine – Katedra.
Vyšší odborné školy budou mít povinnost předat data do 15. 10. 2009. Z úspěšně předaných dat pak bude systémem automaticky generován výkaz M 10, který nahrazuje bývalý výkaz S 10-01 o vyšší odborné škole. U středních škol je termín sběru do konce října. Konzervatoře a základní školy pak mohou data předávat i v průběhu listopadu 2009. Zmíněné typy škol však ještě musí předávat i standardní statistické výkazy. I u nich však v následujících letech dojde k jejich zrušení a nahrazení výkazy sestavovanými z individuálních dat.
 
Školský informační systém Katedra ve své nové verzi reflektuje úpravy mechanismů a číselníků, které byly ÚIV publikované do 30. září 2009. Aktualizován tak byl například číselník oborů vzdělání. Z číselníku kvalifikátorů státního občanství byla odebrána položka „Cizinec – občan EU“, kterou je nutné přednastavit na „Cizinec s přechodným pobytem“, resp. „Cizinec s trvalým pobytem v ČR“. Z číselníku jazyků byly odebrány položky pro „jiné“ jazyky. Nově je nutné specifikovat konkrétní jazyk, kterému se žák/student učí, resp. ve kterém probíhá výuka žáka/studenta. Rozšířeny byly i číselníky pro zahájení/ukončení docházky, které specifikují nově i hodnotu pro příchod/odchod žáka/studenta v důsledku zániku školy nebo sloučení více škol.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...