03

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přistoupilo ke zrušení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou. To mělo na vybraných školách probíhat ve dnech 19. a 20. října 2009.

Záměrem této aktivity bylo ověřit celkové metodiky, logistiky a bezpečnosti společné části maturitní zkoušky a ověření procesu hodnocení zkoušek konaných formou písemné práce a didaktických testů. Mělo ale dojít též k testu připravenosti pracovníků školených pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací, dále hodnotitelů otevřených úloh didaktických testů a ředitelů škol.

nolink:


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...