03

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přistoupilo ke zrušení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou. To mělo na vybraných školách probíhat ve dnech 19. a 20. října 2009.

Záměrem této aktivity bylo ověřit celkové metodiky, logistiky a bezpečnosti společné části maturitní zkoušky a ověření procesu hodnocení zkoušek konaných formou písemné práce a didaktických testů. Mělo ale dojít též k testu připravenosti pracovníků školených pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací, dále hodnotitelů otevřených úloh didaktických testů a ředitelů škol.

nolink:


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...