07

Nová závěrečná zkouška

Národní ústav odborného vzdělávání vydal publikaci, která obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření na školách. Odráží tak zkušenosti škol s průběhem práce s informačním systémem pro novou závěrečnou zkoušku a jejich názory na kvalitu zpracování jednotných zadání. Publikace vznikla v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška.

Projekt Nová závěrečná zkouška byl zahájen v dubnu 2009 a navazuje na systémový projekt Kvalita I, který se v letech 2005 – 2008 zaměřoval na vývoj koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem. Jeho hlavním cílem je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem do všech škol. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit. Budou-li všechny školy vyučující daný obor provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, zvýší se jejich úroveň, prestiž a vzájemná srovnatelnost. Reforma závěrečné zkoušky přinese i zlepšení kvality škol.

Zdroj: NÚOVVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...