14

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová vyzvala rektora Západočeské univerzity v Plzni k provedení přezkumných řízení za účelem zrušení neoprávněně získaných vysokoškolských diplomů. Ministerstvo se  také obrátí na příslušné státní zastupitelství s podnětem k prošetření trestněprávních souvislostí kauzy Fakulty právnické ZČU v Plzni.

„Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ani Akreditační komisi totiž ze zákona nepřísluší šetření případných trestněprávních souvislostí," vysvětlila ministryně Kopicová.

Podle stanoviska Sekce legislativy a práva MŠMT je v kompetenci vysoké školy provést přezkum vedoucí případně ke zrušení platnosti neoprávněně získaných vysokoškolských titulů. Vysokoškolský zákon sice výslovně nepočítá s možností zpětného odebrání titulu, nicméně z charakteru diplomu jakožto osvědčení o ukončení studia a dokladu o přiznání práva používat akademický titul lze dovodit možnost jeho přezkoumání podle správního řádu.

MŠMT nezveřejní jmenný seznam osob, které studium na Právnické fakultě ZČU v Plzni ukončily v kratším než standardním termínu, protože by to bylo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. „Informace o tom, zda konkrétní fyzická osoba je (či dříve byla) studentem vysoké školy, jak dlouho a jakým způsobem studovala, zda a jak ukončila studium apod., jsou nepochybně osobním údajem ve smyslu příslušného zákona. Zpracování těchto informací tedy podléhá režimu podle tohoto zákona. Navíc by zveřejněním seznamu mohla být zkomplikována činnost orgánů činných v trestním řízení," uvádí se ve stanovisku Sekce legislativy a práva MŠMT.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...