23

Systém pro tvorbu výukových materiálů a elektronickou výuku OLAT byl hlavním bodem setkání zástupců VIP a střediskových škol Školy OnLine v Praze. Jejich 14 zástupců se zde 13. října seznámilo i s informacemi o aktuální situaci kolem aplikací Katedra a Žákovská a probírali pod vedením obchodní manažerky Miroslavy Eliášové a projektanta Romana Lacka své požadavky na úpravy funkčnosti uvedených aplikací.

Hlavní část akce byla věnována systému OLAT. Účastníci setkání se od projektanta Romana Lacka dozvěděli, jaké možnosti rozšíření a zkvalitnění výuky jim OLAT přináší, zhlédli vytvoření e-learningového kurzu a testu a ukázku jejich využití v systému. Dále jim byl předveden nový modul Výukové zdroje a jeho fungování v aplikaci Katedra.

V další části setkání se zástupci škol dozvěděli o novinkách ve Škole OnLine za poslední rok a o zapracovaných požadavcích z posledního setkání. Poté hovořili o vlastních zkušenostech z používání systému. Byl tak vytvořen seznam celkem 34 požadavků, které pracovníci Školy OnLine nyní analyzují a ty důležité následně zapracují do aplikace tak, aby odpovídaly legislativě a zároveň potřebám škol. Největší část připomínek a požadavků se týkala školní matriky a exportů dat na ÚIV a zadávání hodnocení žáků v aplikaci Katedra.

K příštímu setkání by mělo dojít opět příští rok na podzim, přičemž na jaro 2009 je plánována webová konference členů VIP klubu.

Co je VIP Klub?
Má především vytvářet silné a aktivní partnerství mezi tvůrci Školy OnLine a aktivními školami, využívajícími tento systém - právě na základě dohody o partnerství ve VIP klubu. Sdružené školy se podílejí na vývoji aplikace a jejím testování, což má přinést snížení chybovosti nově zaváděných funkcí systému.

Co jsou střediskové školy?
Jedná se vždy o jednu školu v každém kraji České republiky. Každá středisková škola má svého garanta, který se podílí na podpoře uživatelů ve svém regionu formou hotline a dále možností konzultace či školení. Rovněž pomáhá tvůrcům Školy OnLine testovat některé nové funkce systému.

 

 

 

Jiří Slaný, Škola OnLine, 23.10.2009Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...