23

Systém pro tvorbu výukových materiálů a elektronickou výuku OLAT byl hlavním bodem setkání zástupců VIP a střediskových škol Školy OnLine v Praze. Jejich 14 zástupců se zde 13. října seznámilo i s informacemi o aktuální situaci kolem aplikací Katedra a Žákovská a probírali pod vedením obchodní manažerky Miroslavy Eliášové a projektanta Romana Lacka své požadavky na úpravy funkčnosti uvedených aplikací.

Hlavní část akce byla věnována systému OLAT. Účastníci setkání se od projektanta Romana Lacka dozvěděli, jaké možnosti rozšíření a zkvalitnění výuky jim OLAT přináší, zhlédli vytvoření e-learningového kurzu a testu a ukázku jejich využití v systému. Dále jim byl předveden nový modul Výukové zdroje a jeho fungování v aplikaci Katedra.

V další části setkání se zástupci škol dozvěděli o novinkách ve Škole OnLine za poslední rok a o zapracovaných požadavcích z posledního setkání. Poté hovořili o vlastních zkušenostech z používání systému. Byl tak vytvořen seznam celkem 34 požadavků, které pracovníci Školy OnLine nyní analyzují a ty důležité následně zapracují do aplikace tak, aby odpovídaly legislativě a zároveň potřebám škol. Největší část připomínek a požadavků se týkala školní matriky a exportů dat na ÚIV a zadávání hodnocení žáků v aplikaci Katedra.

K příštímu setkání by mělo dojít opět příští rok na podzim, přičemž na jaro 2009 je plánována webová konference členů VIP klubu.

Co je VIP Klub?
Má především vytvářet silné a aktivní partnerství mezi tvůrci Školy OnLine a aktivními školami, využívajícími tento systém - právě na základě dohody o partnerství ve VIP klubu. Sdružené školy se podílejí na vývoji aplikace a jejím testování, což má přinést snížení chybovosti nově zaváděných funkcí systému.

Co jsou střediskové školy?
Jedná se vždy o jednu školu v každém kraji České republiky. Každá středisková škola má svého garanta, který se podílí na podpoře uživatelů ve svém regionu formou hotline a dále možností konzultace či školení. Rovněž pomáhá tvůrcům Školy OnLine testovat některé nové funkce systému.

 

 

 

Jiří Slaný, Škola OnLine, 23.10.2009Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...