23

Přijímcí zkoušky

Všichni žáci devátých ročníků ve Zlínském kraji budou letos přijímáni na střední školy na základě výsledků SCIO testů. Žáci tak budou skládat zkoušku z českého jazyky, matematiky a obecných studijních předpokladů. Ředitelé škol však budou moci stanovit i další testy, které odpovídají například zaměření školy.

Kraj se na tom to postupu dohodl se školami kvůli tomu, že si žáci střední školy nevybírali podle kvality výuky, ale přihlášky podávali na školy, kde budou přijati bez přijímacích zkoušek. Novinka však má motivovat žáky i k vyšším výkonům v posledním ročníku základní školy. Dnes je řada žáků přijata bez přijímacích zkoušek a ve třídách pak upadá kázeň a zájem o vzdělávání.

První kolo přijímacích zkoušek by se mělo uskutečnit 23. a 24. dubna, druhé pak čeká uchazeče v průběhu května. Některým žákům a zákonným zástupcům se však chystaná změna nelíbí. Stěžují si především na to, že se způsob přijímání žáků mění v průběhu školního roku. Někteří tak přemýšlejí i o podání přihlášky na školu z jiného kraje. Hromadný odchod žáků zejména z hranic regionu do škol v jiném kraji však asi nelze očekávat.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...