19

Rostoucí počty žáků s virovým onemocněním v posledních týdnech znamenají větší zátěž i pro vedení škol. Jedním z nutných kroků je oznamování počtu aktuálně absentujících žáků (nemocných) na hygienickou stanici jako podklad pro případné vyhlášení chřipkových prázdnin.

V aplikaci Katedra si nyní můžete vygenerovat dokument "Absence studentů ve vyučovacích hodinách", který najdete v menu Ostatní - Dokumenty - Vzory dokumentů.

Tento dokument umožňuje zjistit přesný počet žáků, kteří chybí v určité vyučovací hodině vybraného dne nebo v konkrétní den. Takto získané údaje jsou rozděleny na absenci celkovou, omluvenou, neomluvenou, nezapočítávanou a nevyhodnocenou.

*****
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií. Celý text najdete na webových stránkách MŠMT.

 

 

 

Tým Škola OnLine, 19.11.2009

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...