15

Od 15. ledna do 15. února budou tento rok opět probíhat zápisy do 1. tříd základních škol v Česku. Podle prognóz Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) nastoupí v září do prvních tříd asi 97 000 dětí, což je asi o 3500 víc než v tomto školním roce; možná i proto, že do škol budou letos moci nově nastoupit už pětileté děti.

Zápis do 1. třídy je pro každého rodiče důležitým krokem. Jak se ale vyhnout různým potížím a kde zjistit, co je třeba přinést?

Zápis začíná registrací, kde rodiče musí předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Běžnou součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pak si většinou učitelka s dítětem ještě chvíli povídá, aby zjistila rozsah jeho slovní zásoby a případné řečové vady. Česko totiž jako jedna z mála zemí EU přihlíží při přijímaní dětí do školy kromě věku i k takzvané školní zralosti.

Celou řadu dalších konkrétních informací najdete na školském a vzdělávacím serveru edu.cz, a to včetně odkazů na odpovídající pasáže školského zákona (č. 561/2004 Sb) nebo na sdělení MŠMT k přijímání 5letých žáků do 1. ročníku ZŠ.

Jiří Slaný, Škola OnLine, foto Novinky.cz, 15.1.2010

 Enter Title

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...