27

Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlásil prezident republiky na 28. a 29. května 2010. Žáci řady středních škol, kterým již bylo minimálně 15 let, si však budou moci vyzkoušet volby „nanečisto“ již o měsíc dříve. Společnost Člověk v tísni totiž na 26. až 28. dubna chystá studentské volby, ve kterých budou moci žáci volit tytéž politické strany, hnutí a koalice, které o měsíc později kandidují do Poslanecké sněmovny. „Věříme, že pořádání voleb na školách zvýší účast prvovoličů a mladých voličů v následných skutečných volbách,“ popisuje jeden z cílů projektu Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Chystané volby navazují na rozsáhlé dotazníkové šetření, které realizoval Člověk v tísni na školách již v prosinci roku 2008. Jeho úkolem bylo zjistit postoje mladých lidí: hodnocení aktuálních problémů, ochotu zapojit se do veřejného dění a jít volit, vztah k médiím, jejich politické preference, vztah k cizím zemím, Evropské unii atd.

S nabídkou účastnit se Studentských voleb budou v následujících dnech osloveni ředitelé a ředitelky středních škol v Česku. Organizování voleb na jednotlivých školách bude plně v rukou studentských volebních komisí, které budou pracovat pod garancí některého z pedagogů. Zapojené školy však budou společností Člověk v tísni vybaveny podpůrnými informačními a propagačními materiály spolu s detailními pokyny k vlastní organizaci voleb a volebními lístky.

Výsledky Studentských voleb 2010 budou veřejnosti prezentovány již ve čtvrtek 29. dubna 2010.

„Studentské volby 2010 jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně dlouhodobého projektu Kdo jiný?, který se zaměřuje na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Doposud žáci základních a středních škol realizovali prostřednictvím našeho programu přes sto nejrůznějších projektů. Díky tomu poznali, že místo pasivního přijímání mohou mnohé věci ovlivňovat a měnit,“ uvádí Strachota.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...