04
MŠMT připravuje po dobu 2 let na zhruba 40 vybraných základních školách v ČR zkušební ověřování nového typu psacího písma Comenia Script, jehož cílem bude zjistit vhodnost písma pro výuku ve školách. Nejpozději do 7. května 2010 mají základní školy možnost vyjádřit svůj zájem účastnit se ověřování elektronicky na adrese rauchova@msmt.cz.

Odborným garantem celé akce je Pedagogická fakulta UK v Praze. Výsledky ověřování tohoto písma budou vyhodnocovány ve spolupráci s pedagogy a psychology. V polovině června 2010 proběhne informační a vzdělávací seminář pro školy, které se rozhodnou typ tohoto písma ve výuce žáků na 1. stupni ZŠ ověřovat. Podmínkou pro realizaci tohoto testování ve škole je souhlas zákonných zástupců žáků, kteří budou zapojeni do ověřování.

Podrobnější informace o psacím písmu Comenia Script najdete na těchto stránkách.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...