07

Dne 3. května 2010 byla mezi MŠMT a Mezinárodní obchodní komorou v ČR uzavřena smlouva o partnerské spolupráci při realizaci projektu Originál, jehož cílem je při zapojení soukromého i veřejného sektoru účinněji bojovat proti padělatelství a pirátství.

„Upoutat pozornost veřejnosti na téma duševní vlastnictví považuji za velmi dobrý a dlouho očekávaný skutek," řekla ministryně školství mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová a dodala: „Klíčovou cílovou skupinu, které bychom se měli věnovat s mimořádnou pečlivostí, tvoří právě školáci a mládež."

„Snížení poptávky po plagiátech je dlouhodobý proces, respekt k právům duševního vlastnictví by si měl člověk osvojit již ve školním věku, a proto je součástí naší spolupráce i soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem ‚respektuji originál‘, kterou společně vyhlásíme v září tohoto roku a které paní ministryně poskytla osobní záštitu," říká ke spolupráci ICC ČR a MŠMT Vladimír Šiška, výkonný ředitel ICCČR.

Realizaci osvětových aktivit v oblasti duševního vlastnictví mají příslušná ministerstva za úkol i v akčním plánu vlády pro boj proti padělatelství a pirátství z roku 2007. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT, k tomu uvedla: „Ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem průmyslu a obchodu máme podle akčního plánu připravit akce zaměřené na výchovu a osvětu spotřebitelů, jejichž posláním bude zdůraznění, že nákup padělaných či pirátsky vyrobených produktů nejenže podporuje trestnou činnost, ale může také představovat ohrožení bezpečnosti či dokonce zdraví spotřebitele."

Cílem připravované soutěže „Respektuji originál" je zvýšit povědomí žáků a studentů o problematice duševního vlastnictví, zábavnou formou objasnit, co jsou práva z duševního vlastnictví, proč je důležité je respektovat a upozornit na jejich porušování. Mládež získá prostřednictvím soutěže osobní zkušenost s tvorbou autorského díla a jeho následným užitím. Michaela Janáková, vedoucí projektu Originál, k soutěži dodává: „Výsledkem má být nastartování trendu, kdy nerespektování práv z duševního vlastnictví nebude ‚cool‘, ale bude patřit tam, kam patřit má. Do kolonky krádež."Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...