10

Ústav pro informace ve vzděláváníUž jen několik posledních dnů mají základní školy a konzervatoře na řádné předání dat ze školní matriky v rámci podzimního sběru individuálních dat. Data mohou školy těchto typů předávat na server Ústavu pro informace ve vzdělávání již pouze do 15. května 2010. Školy přitom mohly svoji zákonnou povinnost splnit již v dubnu, kdy byl zahájen sběr dat pro všechny typy škol, které poskytují stupeň vzdělání.

Pro školy, které využívají školského informačního systému Škola OnLine – Katedra a data ještě řádně nepředaly, máme připravené především následující informační zdroje:

Pokud potřebují uživatelé poradit s konkrétním problémem, mohou se dle jeho povahy obrátit i na jeden z následujících kontaktů:

  • evidence dat v aplikaci Katedra, kontrola dat v rámci aplikace Katedra - hotline@skolaonline.cz
  • nahrávání dat do aplikace Matrika (ÚIV), řešení chyb v evidenci - matrika@uiv.cz

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...