11

Na setkání VIP škol byla dnes slavnostně představena nová podoba uživatelské příručky pro aplikace Katedra a Žákovská. Uživatelská příručka, která je součástí uceleného řešení zákaznické podpory systému Škola OnLine, prošla v uplynulých měsících výraznou změnou, která zahrnuje přepracování informační i technické části nápovědy. Mezi nejvýraznější novinky patří především vyhledávání ve webové podobě nápovědy, dostupnost příručky v podobě PDF souboru určeného například k tisku nebo těsné provázání nápovědy přímo s jednotlivými formuláři aplikace.
Dnes představené uživatelské příručky prošly ale též zásadní úpravou obsahové části. Text je tak obsáhlejší, lépe strukturovaný a zároveň doplněný celou řadou obrázků. Na více než 500 stranách nápovědy pro aplikaci Katedra najdou uživatelé zcela jistě odpovědi na většinu svých otázek. Žákům a jejich zákonným zástupcům je pak určena publikace čítající na 40 stran textu a bohaté doprovodné grafiky.

Stejný informační obsah je zájemcům zpřístupněn hned v několika formách. Webová nápověda je vhodná především pro operativní řešení dotazů. Školy, které se systémem teprve seznamují a potřebují získat ucelenější představu o možnostech aplikace, ocení pak dokument PDF, ze kterého je možné celou příručku i vytisknout.

 

 Pro zvýšení uživatelského komfortu jsou jednotlivé formuláře aplikace provázány s webovou podobou uživatelské příručky. Na jedno kliknutí se tak uživatel dostane přímo k popisu ovládání aktuálně užívaného formuláře, což výrazně zkracuje dobu potřebnou pro nalezení požadované informace. Přes otazník, který se zobrazuje v pravém horním rohu formulářů, se uživatel může dostat též k videonápovědě ukazující základy práce s formulářem.

S informacemi je možné pracovat prostřednictvím hierarchicky organizovaného obsahu, procházením rejstříku. S ohledem na rozsáhlost textu bude jistě žádanou funkcí též vyhledávání a zvýrazňování nalezených klíčových slov. Často hledaná témata je pak možné organizovat i do oblíbených položek.
Vyzkoušejte novou podobu uživatelské příručky ještě dnes prostřednictvím následujících odkazů:
·         Katedra – webová podoba příručky, PDF dokument
·         Žákovská – webová podoba příručky, PDF dokument
Uživatelské příručky je pouze jedním z pilířů zákaznické podpory systému Škola OnLine. Ta dále zahrnuje znalostní databázi, videonápovědy a tzv. taháky pro začínající uživatele. Podporu uživatelům zajišťují ve všední dny od 8.00 do 16.00 též kvalifikovaní konzultanti na telefonní lince 378 229 460, nebo e-mailové adrese hotline@skolaonline.cz. Individuálně je možné dohodnout se i na provedení konzultace, nebo některého z široké nabídky certifikovaných školení.

 

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...