11
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, KON, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen Soubor) na školní rok 2010/2011 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2010/2011. Nejedná se o závazný dokument MŠMT ČR, nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu, tzn., že platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.Je tedy nadále důležité sledovat změny dokumentů a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.  

Tento soubor se věnuje mnoha tématům z oblasti školství, např. zápisu do 1. ročníku ZŠ, povinné školní docházce cizinců, vzdělávacím programům, multikulturní výchově, maturitním zkouškám, vyplňování vysvědčení, vzdělávání žáků se zdravotním postižením, medailím MŠMT a mnoha jiným.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...