12

MŠMT pořádá 3. června 2010 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „České školy a Evropa: kvalitní vedení škol ve 21. století“, která je určena ředitelům a vedoucím pedagogům všech druhů a typů českých škol a jejímž cílem je nabídnout podněty pro řízení vzdělávacích institucí. Svoji účast přislíbila také Miroslava Kopivová, ministryně MŠMT.

Kvalitní a efektivní vedení škol, tzv. leadership, patří mezi důležitá témata v rámci národních vzdělávacích reforem. Konference bude mít několik částí:
  1. výstup řečníků, kteří předloží základní témata školského leadershipu, tj. koncepty efektivního vedení škol, nové směry v řízení nebo vliv vedení školy na kvalitu výuky, dále se zmíní o některých evropských projektech
  2. diskuse o praktických aspektech řízení škol (správa rozpočtu, právní otázky, školský management, další vzdělávání)
  3. 3 tematické semináře (workshopy): kompetence pro kvalitní řízení škol, mobilita školského managementu a přeměna škol v centra celoživotního učení


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...