13
V úterý 11. 5. se uskutečnilo pravidelné setkání škol, tzv. VIP klub, jehož cílem je sdružovat všechny školy, které aktivně používají Školu OnLine a které přispívají svými návrhy a myšlenkami k jejímu neustálému vylepšování.

Náplní tohoto setkání bylo představení novinek v systému, zejména se jednalo o vylepšení exportu dat na ÚIV, urychlení aplikace a seznámení se zcela novým modulem Výukové zdroje, který je určen k podpoře výuky.

Samostatná část tohoto setkání byla věnována představení nové nápovědy pro aplikace Katedra a Žákovská, která byla ze strany škol přijata s velkým nadšením. V uživatelské příručce byly zaktualizovány texty, přibylo vyhledávání ve webové podobě, dostupnost příručky v PDF souboru určeného např. k tisku a v neposlední řadě provázání nápovědy s jednotlivými formuláři aplikace.

VIP školy se zajímaly také o videonápovědy, které se těší nejen u nich, ale i u jiných škol velké obliby. V průběhu celého VIP klubu dávaly školy podněty k modulům Přijímací řízení a Maturitní a závěrečné zkoušky, ani na ostatní moduly nebylo zapomínáno.

Ve VIP klubu je 12 škol, jež se scházejí jedenkrát ročně s osobní účastí a jedenkrát ročně vzdáleně na webové konferenci. Setkání vždy probíhají formou diskuse o Škole OnLine, v níž školy přispívají svými podněty, náměty a zkušenostmi k neustálému vylepšování aplikací Katedra a Žákovská. Další VIP klub je plánován na podzim roku 2010.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...