13

Společnost CERMAT vydává katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu Informatika, které jsou platné od školního roku 2011/2012 a které schválilo MŠMT dne 26. 4. 2010.

Katalogy poskytují informace o požadavcích kladených na žáky oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se budou připravovat na vykonání maturitní zkoušky ve zkušebním předmětu Informatika. Katalogy také obsahují základní specifikace zkoušek a příklady testových úloh a zadání ze zkušebního předmětu Informatika.

Zájemci o tento katalog si jej mohou stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF v základní nebo vyšší úrovni.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...