14
V těchto dnech vrcholí přihlašování středních škol a odborných učilišť k projektu Maturitní generálka MAG´10, které probíhá od 21. 4. do 14. 5. Momentálně je přihlášeno 725 škol a další rychle přibývají. Předpokládá se, že se projektu zúčastní více než 1000 škol.
S poučnost CERMAT podpořila informovanost pedagogických pracovníků škol o maturitní generálce informačními semináři ve všech krajích ČR.
V rámci Maturitní generálky mohou žáci maturitních ročníků získat přímou zkušenost s testy a písemnými pracemi povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky, výsledky pak obdrží nejpozději 10 dnů, předtím než budou podávat přihlášky k ostré maturitě a než budou volit své maturitní předmět. Získají přímou zkušenost s organizací a průběhem zkoušek. Účast škol na maturitní generálce není povinná a je na rozhodnutí ředitele školy, do jaké míry bude účast škol a žáků posledních ročníků maturitního studia v MAG´10 přínosem k tomu, aby ostrá maturitní zkouška na škole proběhla bez problémů a aby výsledky žáků v červnu 2011 byly nejlepší.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...