19
Dne 18. 5. 2010 proběhla tisková konference, na které ministryně školství Miroslava Kopicová zhodnotila své roční působení ve funkci a představila úkoly, které čekají na jejího nástupce v čele resortu. „Vzdělávání je oblast, na které musí být postavena naše budoucí prosperita. Před každým budoucím ministrem či ministryní školství stojí celá řada zásadních úkolů, kterým se, pokud budou odpovědní, nemohou vyhnout. Rozhodně to není tak, že by si každý nová vláda mohla vybrat, který problém ve školství chce řešit a který odloží na později. Žebříček priorit je objektivní a zcela evidentní a ať už bude nový šéf resortu z jakékoliv strany, nezbude mu, než ho respektovat," zdůraznila ministryně Miroslava Kopicová.

Pro některé klíčové oblasti ponechává ministryně svým nástupcům náměty, jak postupovat při řešení potíží, neboť se domnívá, že za jejího působení v úřadě spolupracovala s celou řadou vynikajících odborníků. Ke svým největším úspěchům počítá ministryně obnovení prací na reformě terciárního vzdělávání včetně ustavení Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání v čele s prof. Rudolfem Haňkou z University of Cambridge. V nejbližší době chce také ministryně Kopicová na jednání vlády předložit principy reformy finanční podpory studentů, které pokládá za podstatnou součást žádoucích změn v českém vysokém školství. Mezi další dobré výsledky řadí stabilizaci financování resortu včetně předjednání rámce financování pro rok 2011. „Platy pracovníků ve školství se nesmí v žádném případě snižovat," zdůrazňuje ministryně.

Kladně bylo také zhodnoceno čerpání prostředků z operačních programů, přičemž za nejdůležitější v oblasti regionálního školství pokládá ministryně projekt EU peníze školám, který mimopražským základním školám umožní čerpat pomocí tzv. šablon 4,5 miliardy korun. Obdobné šablony jsou již nyní připraveny také pro střední školy.

Miroslavě Kopicové se také podařilo stabilizovat projekt státní maturity. „Definitivní podoba státní maturity je připravena ke spuštění, vše běží přesně podle harmonogramu a nám nezbývá než doufat, že politické strany nepodlehnou populismu a zohlední zájmy žáků a naléhavou potřebnost jednotné maturitní zkoušky," přeje si ministryně školství.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...