24

Hodnocení učitelů a učitelek v regionálním školství od mateřských škol po vyšší odborné školy nedosahuje velkých rozdílů. K tomuto závěru došel Ústav pro informace ve vzdělávání, který z genderového hlediska zpracoval data určená k tomuto výzkumu. Hlavní pozornost byla věnovaná věkové a vzdělanostní struktuře a otázkám platové diferenciace mezi muži a ženami v členění na učitele a zástupce ředitelů na jednotlivých typech škol a na ředitele v regionálním školství celkem.

nolink:


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...