24

Hodnocení učitelů a učitelek v regionálním školství od mateřských škol po vyšší odborné školy nedosahuje velkých rozdílů. K tomuto závěru došel Ústav pro informace ve vzdělávání, který z genderového hlediska zpracoval data určená k tomuto výzkumu. Hlavní pozornost byla věnovaná věkové a vzdělanostní struktuře a otázkám platové diferenciace mezi muži a ženami v členění na učitele a zástupce ředitelů na jednotlivých typech škol a na ředitele v regionálním školství celkem.

nolink:


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...