31
MŠMT společně s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) vydal v květnu 2010 doporučení, které má pomoci orientovat se v úpravách vzdělávacích obsahů pro žáky se zdravotním postižením vzdělávaných formou individuální integrace. Materiál vznikl na základě stoupajícího počtu dotazů ze strany základních škol, které často naráží na řadu problémů při vzdělávání žáků se zdravotním postižením formou integrace a při vypracovávání individuálního vzdělávacího plánu.
Dokument s názvem „ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách“ je určen zejména učitelům a ředitelům na všech typech škol a nabízí návod, jak a podle čeho postupovat při zpracování individuálních vzdělávacích plánů a jakým způsobem tuto integraci zapracovat do svých školních vzdělávacích programů.
nolink:


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...