07

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš vyjádřil podiv nad aktuálním přístupem vedení Západočeské univerzity Plzeň ke kauze Fakulty právnické. Za krajně znepokojující považuje ministr Dobeš především informace o mimosoudním vyrovnání mezi rektorem univerzity Josefem Průšou a bývalým děkanem právnické fakulty Jaroslavem Zachariášem. „Požadavky pana Zachariáše, mezi kterými má být i odstupné ve výši pětadvaceti děkanských platů, tzn. částky až dvou milionů korun, považuji za zcela amorální,“ řekl Dobeš. Případnou dohodu mezi oběma stranami vnímá jako posilování pozic těch, co školu poškodili, a požadavky na mimosoudní vyrovnání chápe jako způsob obohacování se na úkor prostředků univerzity.

Podle Dobeše je absolutně nepřijatelné, aby vedení univerzity jakýmkoliv způsobem ustupovalo lidem, kteří zjevně poškodili jméno Západočeské univerzity v Plzni a současně dobré jméno českého vysokého školství. „Zásadně nesouhlasím s tím, aby se kauza potichu vytratila do ztracena. Požaduji její důkladné prošetření,“ uvedl Dobeš. Liknavost univerzity považuje za krok zpět. „Pokud nedojde k dotažení vyšetřování do konce, nebudou veřejně pojmenováni viníci a rozkryty podrobnosti celého případu, hrozí, že bude otřesena důvěra společnosti v základní mravní hodnoty a spravedlnost,“ řekl Dobeš.

Ministr Dobeš opakovaně vyjádřil podporu i Akreditační komisi. Je připraven jménem svého úřadu podpořit veškeré její kroky, které povedou ke zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání. „Praktiky, ke kterým docházelo na Fakultě právnické v Plzni, nesmí mít v českém vysoké školství místo. Pokud by ministerstvo zjistilo náznak něčeho podobného na jiné vysoké škole, bude postupovat tvrdě,“ dodal Josef Dobeš.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republikyVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...