15

Blíží se konec 1. pololetí školního roku a s ním je neodmyslitelně spojené i uzavírání klasifikace za první část školního roku. V tomto článku si proto ukážeme vše, co je zapotřebí udělat před samotným tiskem vysvědčení. Dozvíme se též zajímavé tipy pro zadávání tzv. uzávěrek učitele, třídního učitele a učitele zájmových útvarů.
Formuláře pro zadávání uzávěrek učitele jsou soustředěny v menu „Hodnocení – Uzávěrky“. Pro hodnocení žáků v předmětech slouží formulář Uzávěrka učitele. Pokud žáky hodnotíme průběžně a toto hodnocení evidujeme ve Škole OnLine, systém automaticky vypočítá vážený průměr a navrhne odpovídající hodnocení na vysvědčení.
Systém může automaticky hlídat i to, zda se žák záměrně nevyhýbal výuce v nějakém předmětu. Pokud pak žák bude mít větší míru absence, než dovoluje naše nastavení na formuláři Požadovaná docházka, doporučí nám, abychom jej nehodnotili. Podobně se systém chová i k žákům, kteří jsou z nějakého předmětu uvolněni. Tyto informace pak čerpá ze školní matriky, kam je v podobě poznámek ke vzdělávání vkládají v průběhu roku třídní učitelé. Uzavření hodnocení z předmětu tak může být otázkou několika málo kliknutí na formuláři.
I v případě, že žáky hodnotíme slovně, budeme pracovat s formulářem Uzávěrka učitele. Pro zadání slovního hodnocení již však musíme vstoupit na detail konkrétního žáka. Ten nám kromě zadání slovního hodnocení nabízí i pohled na průběžné hodnocení, takže můžeme ve státní známce zohlednit zlepšení výsledků v závěru pololetí.

Na základních školách je potřeba zadat i hodnocení ze zájmových útvarů, které žák v průběhu roku navštěvoval. Za tímto účelem využijeme formulář Uzávěrka učitele zájm. útvarů. Žáky, kteří se dlouhodoběji vzdělávají např. ve škole při nemocnici, je občas potřeba hodnotit i z předmětů, kterým se nevyučuje zbytek třídy. I na to aplikace pamatuje a nabízí formulář Uzávěrky žáka/studenta, kde je možné zadat uzávěrku z libovolného předmětu a bez ohledu na podobu rozvrhu.

V okamžiku, kdy učitelé jednotlivých předmětů zadají výsledné známky a potvrdí – tj. uzamknou je před další možnou změnou, začínají aktivně pracovat i třídní učitelé. Těm je určený formulář Uzávěrka třídního učitele, který umožňuje uzavřít hodnocení chování, celkové hodnocení žáka i celkový počet hodin absence. Eviduje-li škola v systému Škola OnLine průběžnou absenci, zabere práce třídnímu učiteli opět jen pár minut.

Ani v případě, že škola docházku průběžně neeviduje, není vůbec nic ztraceno. Třídní učitelé pouze musí přepsat z papírových třídních knih jednotlivé absence do přehledné tabulky. Její podobu ovlivňuje několik parametrů aplikace. Těmi můžeme například ovlivnit, zda chceme zadávat omluvenou a neomluvenou absenci, nebo celkovou a neomluvenou absenci.
Celkové slovní hodnocení, pochvaly a jiná hodnocení můžeme i v tomto případě evidovat na detailu uzávěrky konkrétního žáka. Formulář nám v tomto případě nabízí i pohled na jednotlivé poznámky a pochvaly, které žák získal v průběhu roku a byly zaevidovány na formuláři Chování žáka/studenta.
Více informací o uzavírání hodnocení je možné nalézt v uživatelské příručce k aplikaci Katedra. Naučit se uzavírat hodnocení můžete i prostřednictvím videonápověd Uzávěrka učitele a Uzávěrka třídního učitele.
Nyní už zbývá vysvědčení pouze vytisknout. Jak se připravit na tuto úlohu, se naučíme za pár dnů.
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...