20
Při tisku vysvědčení bychom chtěli řadě administrátorů a učitelů usnadnit práci, proto v tomto článku uvedeme nejčastější dotazy a odpovědi na ně:
 
V Katedře potřebujeme vytisknout pouze vysvědčení. Jaké položky musíme mít zadány?
Je zapotřebí mít zadané žáky, učitele, aprobace učitelů, naplněné třídy, naplněné skupiny ve třídách a řádně zadané úvazky. Poté je nezbytné zadat uzávěrky jednotlivých předmětů, známky z chování, výchovná opatření apod.
Proč se nedotahuje celkové hodnocení chování z uzávěrky třídního na vzory dokumentů?
Nejprve zkontrolujeme, zda jsou na formuláři „Uzávěrka třídního“ (menu „Hodnocení – Uzávěrka“) opravdu vyplněné kolonky ve sloupci "Chov.". Systém automaticky nabídne výslednou známku z chování (sloupec "Dop. chov."), ovšem je nezbytné tuto hodnotu potvrdit. Pokud tak neučiníme, nebude se výsledná známka z chování dotahovat na vzory dokumentů.

Používáme vysvědčení s předtištěnými předměty. Jak nastavit definici vysvědčení?
Na definici vysvědčení uzavřeme pomocí zámečku všechny předměty, tím zabráníme jejich posunutí na vzoru vysvědčení. V případě užití vysvědčení s nepředtištěnými předměty není nutné předměty uzamykat.

 
Používáme vzor vysvědčení s předtištěnými předměty a v letošním roce se žáci/studenti nevyučují některému z předtištěných předmětů. Jak tuto situaci vyřešit?
Na definici vysvědčení uzamkneme pomocí zámečku všechny předměty.
 
Používáme vzory vysvědčení s předtištěnými předměty. Třída nemá v tomto školním roce některý z těchto předmětů (např. chemii). Na vysvědčení je tedy zapotřebí vyblokovat pozici tohoto předmětu. Potřebujeme, aby se předmět chemie proškrtnul.
Na definici vysvědčení použijeme na pozici tohoto předmětu fiktivní předmět.
 
Polovina třídy se vyučuje AJ, druhá polovina NJ. Jak tuto situaci vyřešit, aby se na vysvědčení tiskly předměty v pořádku?
Není nutné vytvářet individuální definice vysvědčení pro žáky AJ a NJ. U vysvědčení s předtištěnými předměty uzamkneme na definici vysvědčení všechny předměty kromě cizích jazyků; nutné zkontrolovat, zda máme zadané hodnocení u cizích jazyků, jinak by došlo k posunu všech předmětů na vysvědčení. U vysvědčení s nepředtištěnými předměty tyto jazyky uzamykat nebudeme.
 
Proč se vytiskly předměty AJ a NJ u všech žáků/studentů, když každý z cizích jazyků má pouze polovina třídy?
Tato situace nastane v případě, že jsme tyto jazyky na definici vysvědčení pomocí zámečku uzamkly.
 
Jak docílit toho, aby se u cizích jazyků na vysvědčení s předtištěnými předměty tisklo pouze první slovo (např. německý)?
Na definici vysvědčení má každý předmět v tabulce pole „Formát“. Zde vybereme hodnotu "První slovo".
 
Jak změnit na vysvědčení známku "1" na slovní hodnotu "výborně"?
Nejprve si vytvoříme kopii vysvědčení, kterou chceme editovat. Přes menu „Ostatní – Dokumenty - Vzory dokumentů“ si vybereme vysvědčení a kliknutím na třetí ikonku zleva si vytvoříme kopii. Poté klikneme na prostřední ikonu „Struktura vzoru“ a u datové skupiny "Vysvědčení" na ikonu "Výběr datových polí". Otevře se nové okno prohlížeče, ve kterém se nacházejí zaškrtnuté položky, jež se objevují na vzoru. Každá z těchto položek může mít svůj vlastní formát. Klikneme vpravo vedle položky na Formátovací funkci a z rozbalovacího seznamu vybereme požadovaný formát (v našem případě "běžná známka slovně").
 
Jak řešit problém tisku předmětů, kterým žák/student není vyučován?
Předměty, které žák/student nemá, a přesto se mu tisknou na vysvědčení, zjistíme na formuláři „Definice vysvědčení“ v tabulkách „Povinné předměty“ nebo „Nepovinné předměty a zájmové útvary“. Předmět můžeme na formuláři „Definice vysvědčení“ jednoduše smazat pomocí červeného křížku. Tímto krokem však zabráníme pouze tomu, aby se předmět netiskl na vysvědčení, avšak nevyřešíme příčinu tohoto problému. Pokud požadujeme vyřešit i důvod, proč se předmět tiskne na vysvědčení, přejdeme do „Školní matriky“, zde si žáka vyfiltrujeme, klikneme u něj na „Přehled žáka“ a zde na záložku daného školního roku. Objeví se všechny předměty, které žák/student má. Pokud se mezi nimi nachází i tento předmět, přejdeme na formulář „Uzávěrka učitele“ a zde danou uzávěrku smažeme. Pokud však zjistíme, že se tento předmět na formuláři „Uzávěrka učitele“ neobjevuje, existuje k němu zřejmě ještě úvazek. Proto přejdeme na formulář „Úvazky učitelů“ a zde jej smažeme. Pokud uzávěrka zadaná je, ale neexistuje úvazek učitele, přejdeme na formulář „Uzávěrky žáka/studenta“ a zde dané uzávěrky smažeme.
 
Proč se na vysvědčení netiskne datum a místo vydání vysvědčení, případně i jméno ředitele a třídního učitele, přestože jsou tyto položky vyplněné?
Na formuláři „Uzávěrka třídního učitele“ zkontrolujeme, zda má daný žák uložené a potvrzené celkové hodnocení. V případě, že nemá, uložíme a potvrdíme mu jej.
 
Jak zabránit tomu, aby se na vysvědčení netiskly údaje, které jsou na vysvědčení předtištěné?
V aplikaci Microsoft Office Word je zapotřebí vypnout tzv. nakreslené objekty. V hlavní nabídce zvolíme "Tisk", dále opět "Tisk". Objeví se okénko, ve kterém klikneme na tlačítko "Možnosti", objeví se další okénko, ve kterém v dolní části odškrtneme volbu "Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Microsoft Office Word". Potvrdíme tlačítkem "OK".
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...