24
Především žáci posledních ročníků základních škol budou v následujících týdnech řešit, na kterou střední školu podají přihlášku k dalšímu vzdělávání. Tomuto kroku však předchází ještě vydání přihlášky základní školou, resp. vydání potvrzení o studijních výsledcích žáka na základní škole. V tomto článku si proto ukážeme, jakým způsobem mohou základní školy vytisknout přihlášku přímo z prostředí Školy OnLine.
Systém Škola OnLine nabízí možnost tisku celé přihlášky, na které jsou uvedeny i údaje o škola a oboru vzdělání, na které se žák hlásí, nebo pouze tzv. druhou stranu přihlášky v podobě potvrzení o dosažených výsledcích za poslední dva roky na základní škole.
 
V případě, že chceme evidovat střední školu, na kterou se žák hlásí, je nejprve zapotřebí přistoupit na kartu žáka, konkrétně na záložku „Další vzdělávání“, kde vyplníme údaje ohledně dané SŠ. Poté můžeme přistoupit k tisku přihlášky. Přes menu „Ostatní – Dokumenty – Vzory dokumentů“. Na tomto formuláři se nacházejí jednotlivé přihlášky na SŠ. Patří mezi ně 5 vzorů: „SEVT 49 149 2“, u nichž je vždy napsáno, pro jaký ročník jsou určeny (5., 6., 7., 8., 9. ročník). Ve svém popisu mají uvedeno:  „Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ, forma vzdělávání denní. Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 5. ročníku“ (resp. 6., 7., 8., 9. ročníku – zvolíme dle ročníku, ze kterého žák odchází). Jedná se o dvoustranný vzor. Z daného vzoru si vytvoříme kopii a na formuláři „Generování dat" (menu „Ostatní – Vzory dokumentů“) přihlášku vytiskneme.
 
Pokud se rozhodneme, že nebudeme evidovat střední školu, na niž se žák hlásí, přistoupíme přes menu „Ostatní – Dokumenty – Vzory dokumentů“ rovnou k přihláškám. Zde však musíme být obezřetní a vybrat správné vzory. V našem případě se bude jednat o 5 vzorů: „SEVT 49 149 2“, u nichž je vždy napsáno, pro jaký ročník jsou určeny (5., 6., 7., 8., 9. ročník). Ve svém popisu však mají uvedeno: „2. strana přihlášky ke vzdělávání - studiu ve SŠ, forma vzdělávání denní. Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 5. ročníku“ (resp. 6., 7., 8., 9. ročníku – zvolíme dle ročníku, ze kterého žák odchází). Jedná se o jednostranný vzor, tj. o zadní stranu se známkami. Z daného vzoru si vytvoříme kopii a na formuláři „Generování dat" (menu „Ostatní – Vzory dokumentů“) přihlášku vytiskneme.
Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...