31

V září 2010 se začalo na 40 základních školách testovat nový typ školního písma, tzv. Comenia Script, které je díky svým jednoduchým tvarům vhodné také pro dysgrafiky. Zatím dosahuje velkého úspěchu, děti se jej učí mnohem rychleji než písmo klasické, psaní je baví a těší se na něj. Učitelky oceňují, že nemusejí učit složité kličky a že se písmena při psaní nespojují, ale pouze přiřazují. Dále se děti učí psát diakritická znaménka ihned po napsání písmena, nikoliv až po dopsání celého slova, žáci pak méně zapomínají psát háčky a čárky nad jednotlivými písmeny. Dobrých výsledků u tohoto písma zaznamenávají i speciální a praktické školy, spokojeni jsou také rodiče prvňáků.

Jediným, kdo mají s písmem problémy, jsou samotní pedagogové, neboť se někteří z nich musejí po letech přeučovat na jiný typ písma.

Nad celým projektem dohlíží Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do budoucna se také počítá s vytvořením nové didaktiky pro tento druh písma, každopádně o plošném zavedení do všech škol zatím MŠMT neuvažuje.

Publikováno v: Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...