11

Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) již třetím rokem připravuje v rámci projektu Kurikulum G virtuální hospitace neboli videonahrávky skutečných vyučovacích hodin. Projekt podporuje učitele na gymnáziu, ale virtuální hospitace využívají i učitelé ZŠ a SOŠ. Zajímají se též o ně i studenti pedagogických fakult, neboť tento druh hospitací obsahuje i odbornou analýzu vysokoškolského experta, který komentuje natočenou hodinu z didaktického hlediska. K virtuálním hospitacím pak dále probíhá internetová diskuse, které se účastní vyučující i odborný expert. Učitel získává zpětnou vazbu a seznámí se s názory ostatních kolegů a odborníků.

Záznam virtuální hospitace a různé fotografie, pracovní listy a prezentace se spolu s analýzou experta a s autoevaluací vyučujícího nacházejí na metodickém portálu RVP.

Publikováno v: Školství


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...