24

V minulých dnech informovala různá periodika o úniku dat a informací z MŠMT, zejména ze mzdového informačního systému.

Tato informace byla pro samotného ministra školství, Josefa Dobeše, šokující.  Zavázal se, že podnikne všechny možné kroky, které povedou k odhalení zdrojů úniků mzdového informačního systému. Ministr zároveň potvrdil, že v žádném případě nesouvisí se sledováním e-mailové korespondence svých podřízených. O této aktivitě nevěděl, tudíž nemohl k ní dát ani žádný příkaz.

14. 2. 2011 proběhlo na MŠMT jednání ve věci úniku dat a o 3 dny později podal ministr trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci neoprávněného nakládání s osobními údaji a porušení tajemství dopravovaných zpráv. 19. 2. 2011 pak Josef Dobeš obdržel zprávu od ředitele informačních a komunikačních technologií, Ivana Metelky. Její znění naleznete pod tímto odkazem.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...