07

Ministerstvo školství se rozhodlo od příštího akademického roku změnit způsob financování vysokých škol. Cílem je, aby nejprve obdržely pouze část peněz, a teprve poté, co prokážou dostatečnou kvalitu, by získaly další finance. Školy tedy mezi sebou budou „soutěžit“ v úspěchu ve vědě nebo v tom, jak spolupracují se zahraničními badateli ve výzkumu. Zohledňovat se bude i uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Účelem změn ve financování je zkvalitnit univerzitní vzdělávání. Rektoři vysokých škol tento plán podporují, avšak část peněz, kterou obdrží na začátku, se jim zdá příliš nízká a hlavně velmi rozdílová oproti finančnímu obnosu, který dostávaly doposud.

Úmyslem ministerstva školství je, aby v budoucnu působilo v ČR maximálně pět univerzit pro nejnadanější studenty a aby ostatní vysoké školy byly zaměřeny především na praxi, tj. zejména na bakalářské vzdělání. Toto rozdělení vysokých škol totiž funguje ve vyspělých zemích a české ministerstvo školství se jej snaží právě změnou financování docílit.

Doteď totiž financování vysokých škol fungovalo na základě počtu přijatých studentů. Čím více tedy škola nabrala studentů, tím více peněz získala od státu.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...