09

eTwinning je projekt, ve kterém realizují školy z různých zemí vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Podporuje spolupráci žáků i učitelů MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci Evropské unie, dále povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat v Evropě. Zaměřuje se na mezinárodní spolupráci škol a jejich partnerství a společné aktivity. K vzájemné diskusi pak školy využívají diskusní fóra, chaty a videokonference.

Pro realizaci tohoto projektu je zapotřebí nalézt partnerskou školu v EU a zvolit přiměřené téma tohoto partnerství. Takové, aby bylo přínosné, sloužilo danému školnímu předmětu, žákům a jejich věkové kategorii. Vhodné je i získat co nejvíce pedagogů pro spolupráci na tomto projektu. Projekt a jeho téma musí žáky zaujmout a přinést jim a také učitelům řadu poznatků, např. seznámit se s novými vzdělávacími systémy, dozvědět se něco o jiných kulturách, představit nový způsob výuky na škole nebo zlepšit znalost cizího jazyka. Důležité je, že učitel nemusí být odborníkem na informační a komunikační technologie, ty zde slouží pouze jako nástroj. Podstatný je hlavně obsah a přínos partnerství mezi školami.

Země, které jsou do tohoto projektu zapojeny: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Island a Norsko.

Bližší informace o tomto projektu a jeho podobě naleznete na těchto webových stránkách.

Publikováno v: Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...