11

Matematika patří stále mezi předměty, které nejsou u žáků příliš oblíbené. Při její výuce často chybí sepětí s praktickou využitelností, žáci jsou zatěžováni nudnými a mezi sebou neprovázanými úlohami a mnohdy u nich nedochází k rozvoji logického a abstraktního myšlení. Školy také často nedokážou pomoci matematicky slabším žákům, nebo naopak rozvíjet matematické talenty. Na některých školách dokonce ubývá počet vyučovacích hodin matematiky a na jejich místo se dostávají jiné předměty.

To vše se odráží ve výsledcích žáků z tohoto předmětu. Také nedávný mezinárodní průzkum prokázal, že se matematické dovednosti českých žáků výrazně zhoršily.

Nápravu situace vidí odborná veřejnost v návratu ke školním osnovám a v zavedení srovnávacích zkoušek.

Publikováno v: Školství, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...