31

Nové maturity jsou uzpůsobeny i postiženým studentům, jejich úprava však záleží na typu handicapu studenta. Pedagogicko-psychologická poradna proto na základě diagnózy sepíše posudek, v němž uvede, co ke společné části státních maturit studenti potřebují. Mezi základní zohlednění patří např. to, že se testy tisknou větším písmem, některé otázky jsou přepisovány do Braillova písma, existují i CD s testem z anglického jazyka přeloženým do znakového písma. Studenti mají také možnost dostat více času na vyplnění testu, někteří až o 100%. Státní maturity také povolují osobní asistenty, ti např. pomáhají studentům listovat v arších, zapisovat správné odpovědi či předčítat zadání. Napovídat je však zakázáno. Pokud potřebuje handicapovaný student během zkoušky odejít na toaletu, platí pro něj stejné pravidlo jako pro zdravého studenta. Může odejít kdykoliv v průběhu zkoušky, avšak do učebny se pak vrátit již nesmí.

Co se týká samotné organizace maturit na škole, nesmí být v jedné učebně spolu studenti, kteří mají různou úroveň zkoušky, a ani studenti, z nichž má jeden prodloužený čas o 50% a jiný o 100%.

Obtížnost testů zůstává srovnatelná s testy pro zdravé studenty.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...