01

MŠMT se již delší dobu zaobírá tím, jak zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělání. Cílem této snahy je v roce 2013 uvést v platnost nový zákon. Ministerstvo požaduje, aby si školy jasně určily svůj profil a směr. Nyní existuje Akreditační komise, která vydává akreditace pro studijní obory. Neprověřuje však už, jak vysoké školy fungují jako celky. Tato komise má zaniknout a vystřídat ji má nezávislá agentura, která bude udělovat tzv. institucionální akreditace. Vysoké školy budou mít za úkol stanovit, v jakých oborech vzdělání chtějí působit, dále zda chtějí být výzkumné či orientované na profesní vzdělávání. Všechny tyto informace pak daná škola uvede ve svém statusu. Ministerstvo tím chce zamezit současné situaci, kdy si může škola otevřít jakýkoliv studijní program, pokud má k němu docenta.

Agentura pak bude jednou za deset let kontrolovat, zda škola svůj cíl splnila. Bližší kritéria, jak by měla agentura školy posuzovat, však zatím nejsou určena. Na zřetel by se mohly brát vědecká činnost, spolupráce se zahraničím či uplatnění absolventů.

MŠMT by se také chtělo obrátit prostřednictvím dotazníků na absolventy vysokých škol a zjistit tak, jakou mají zkušenost se studiem, s náročností výuky a následným uplatněním na pracovním trhu.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...