04

Dne 30. 3. se na MŠMT konala konference na téma „Virtuální hospitace – rok poté“. Jedná se o projekt Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) realizovaný pouze na gymnáziích, který se na svém počátku setkal s obavami ze strany pedagogů i odborné veřejnosti. Nakonec se však ukázal jako zdařilý. Učitelé měli zpočátku strach z natáčení svých vyučovacích hodin a z jejich následného zveřejnění na internetu, nakonec se však do projektu zapojili rádi. Předností virtuálních hospitací je, že je může učitel použít pro sebehodnocení, a také, že je mohou zužitkovat i samotní žáci.

Dosud bylo natočeno 30 virtuálních hospitací. Cena každé z nich je zhruba 40.000 korun a jsou v ní zahrnuty nejen náklady na výrobu záznamu, ale také odměna pro natáčeného vyučujícího a jeho hodnotitele. Veřejnost může virtuální hospitace zhlédnout na metodickém portálu RVP.

Publikováno v: Školství, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...