04

Ministr školství Josef Dobeš právě dovršil novelu školského zákona, která by měla začít platit již od školního roku 2011/2012. Na většině bodů z ní se dohodnul se samotnými řediteli škol. Návrh bude ve středu posuzovat vláda.

Mezi nejdůležitější body patří:

1.      zavedení šestiletého funkčního období pro ředitele škol

2.      zjednodušení cesty k případnému odvolání ředitele

3.      zrušení povinnosti zakládat školské rady

4.      snížení počtu přihlášek na střední školy ze tří na dvě

5.      upřesnění pravidel pro navštěvování zahraničních škol

6.      stanovení odměn pro zkoušející u státních maturit

7.      obsah nových povinných osnov pro český jazyk, cizí jazyk a matematiku

8.      povinnost ředitelů zdůvodňovat zřizovateli, proč škola vyhlásila ředitelské volno

9.      nová pravidla pro vyhlašování výsledků přijímacích zkoušek, druhé kola řízení a podávání odvolání

10.  u výučních oborů s maturitou dostávat kromě maturitního vysvědčení i výuční list

11.  nové předpisy pro vznik firemních školek

12.  speciální smlouvy mezi rodiči a školou (reakce na zhoršující se žákovskou kázeň)Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...