06

Český statistický úřad a Ústav pro informace ve vzdělávání provedly výzkum, ze kterého vyplývá, že se za posledních 10 let zvýšil 30x počet studentů soukromých vysokých škol. Na tomto typu škol se nyní vzdělává více než 27.000 studentů, tedy 14% všech vysokoškoláků. V rámci soukromého školství je největší zájem o vysoké školy, nejmenší pak o mateřské a základní školy. Soukromých vysokých škol je v České republice 45, zatímco státních pouze 26. MŠMT však apeluje, že počet privátních škol je velmi vysoký a že vznik nových škol již podporovat nebude.

Školné na soukromých středních a vyšších odborných školách se orientačně pohybuje mezi 10.000 20.000 korun ročně, zatímco na vysokých školách v rozmezí 15.00075.000 korun za rok. Mzdy pedagogů na těchto typech škol bývají o něco nižší než na veřejných školách.

Vysoké školy jsou žádány zejména mezi pracujícími a to ve formě dálkového studia, neboť je zde nabízen více individuální přístup a širší nabídka dálkových oborů. Mezi nejčastěji studované obory patří ekonomika, hotelnictví a humanitní vědy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...