07

Ústav pro informace ve vzdělávání zpracoval data za terciární vzdělávání v České republice. V současnosti existuje 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol a 2 státní vysoké školy. Na všech typech vysokých škol se dohromady vzdělává 396,3 tisíc studentů. Necelých 75% studentů se vzdělává prezenční formou (44% v bakalářských oborech, 15% v navazujících magisterských programech, 10% v magisterských programech a 3% v doktorských programech). V loňském akademickém roce úspěšně ukončilo vysokoškolské studium 87,9 tisíc studentů.

Z průzkumu dále vyplývá, že se za poslední desetiletí na českých vysokých školách čtyřnásobně zvýšil počet studujících cizinců. V roce 2001 jich studovalo 8,8 tisíc, avšak v roce 2010 jejich počet vzrostl na 37,7 tisíc. Zahraniční studenti se nejčastěji vzdělávají v ekonomických, technických, zdravotnických a humanitních vědách.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...