05

28.4 proběhnul v Praze mezinárodní kongres soukromých škol, na kterém zaznělo, že pokles studentů může do tří let zapříčinit zánik až pětiny soukromých škol. Tento typ škol dostává menší dotace od státu a je závislý zejména na naplněnosti tříd. MŠMT nyní připravuje změnu financování veřejných i soukromých škol, zatím však není jasné, zda příspěvky na privátní školy vzrostou či se sníží.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...