08

Ministr školství Josef Dobeš připravuje nové standardy předškolního vzdělávání. Týkají se zejména pohybových dovedností, chování ve společnosti nebo kreslení. Než začne dítě navštěvovat základní školu, mělo by umět používat zip a příbor, házet míčem, jezdit na tříkolce, hýbat se a zároveň zpívat, plynule nakreslit čáru tužkou a také respektovat názory jiného dítěte. Některé školky se snaží k těmto návykům děti vést, existují však i ty, které tvrdí, že základ výchovy má poskytovat především rodina, a pokud tomu tak není, mateřská škola tuto mezeru „nezachrání“. Dále argumentují tím, že by školky potřebovaly především více financí.

MŠMT se proto rozhodlo, že stanoví zásady, které budou mateřské školy při výchově dětí dodržovat. Na jejich podobě se podílejí učitelky, pedagogičtí odborníci a ředitelé mateřských škol. Již nyní je seznam pravidel vyvěšen na webových stránkách MŠMT a učitelé se k němu mohou vyjadřovat, doplňovat je apod. Standardy budou popisovat konkrétní situace, jak se v nich má dítě chovat a jakou měrou musí ovládat určitou dovednost.

Standardy budou povinné a předškolní třída je bude prokazovat vždy před prázdninami (před nástupem do školy). Ve druhé polovině letošního roku proběhne testování těchto pravidel a ostrá verze začne již příští rok. Zatím však ještě není jasné, kdo a jakou formou bude děti testovat, zřejmě by to měla být školní inspekce. Dále se objevuje otázka, zda budou tyto standardy prospěšné. Do základní školy totiž musí nastoupit každé šestileté dítě bez ohledu na to, jaké splňuje standardy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...