11

V pražském Hloubětíně, v budově Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, se 3.–4. června 2011 sejdou pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů z celé republiky, aby si vyměnili zkušenosti z práce s dětmi a mládeží. Akce je pořádána v rámci Průběžného vzdělávání projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Jejím cílem je přispět k prohloubení odborné úrovně pedagogů, kteří se věnují dětem v jejich volném čase ve školních družinách a školních klubech. Organizátoři nenechávají nic náhodě, a tak jsou přípravy v plném proudu. Pro účastníky chystají zajímavý program zahrnující tzv. vzdělávací dílny, při jejichž sestavování čerpali nejen z výstupů klíčových aktivit projektu, ale také ze závěrů  loňského celostátního semináře.

Vzdělávacími dílnami jednotlivých aktivit projektu účastníky provedou zkušení lektoři, kteří jim pomohou nalézt odpovědi na otázky z oblasti Výzkumů, např. jaké jsou hodnotové orientace dnešních dětí a co o nich vlastně víme? Lektoři Funkčního vzdělávání a Standardizace organizací neformálního vzdělávání objasní, jak se z vychovatelky může stát dobrá manažerka a co to je manažerské minimum, účastníci dílny Studia pedagogiky volného času mohou nalézt cestu ke skutečné výchově mládeže a seznámí se s metodami a postupy, jež prohlubují čtenářskou gramotnost dětí. Průběžné vzdělávání se bude věnovat např. technikám, které pomáhají zvládat konflikt, nebo vysvětlí, jaké jsou vlastně cíle školní družiny a klubu v souvislosti se základní školou. V rámci Průřezových témat budou účastníci diskutovat o zdánlivě banální otázce, zda si umíme navzájem pomáhat, nebo o problematice sociálních sítí, které jsou pro mládež nesporně dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Určitě zajímavé téma přinese vzdělávací dílna Podpory informačního systému pro mládež. Bude zaměřena na osvojení si tvůrčích aktivit, jako je schopnost pracovat s textem, popisem a sebevyjádřením. Absolventi získají povědomí a zkušenosti, jak podpořit děti v psaní o dění kolem sebe.

Ze stručného výčtu aktivit, které organizátoři akce připravují, je jasné, že se účastníci určitě nebudou nudit a že si odnesou spoustu nových poznatků a podnětů, jež mohou využít ve své náročné a tolik prospěšné práci s dětmi a mladými lidmi.

V případě zájmu o účast na celostátním setkání pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů je možné přihlásit se do 29. května na adrese: http://seminar.nidm.cz/, kde lze získat o akci bližší informace.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka KPŽ

Publikováno v: Školství


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...