20

Vláda ČR reaguje na potřebu zlepšit propojení pracovního a rodinného života a začne podporovat existenci firemních školek. MŠMT připravilo návrh legislativních změn v rámci novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jejíž účinnost by měla být od 1. 9. 2011. Firemní školky mají též vyřešit problém s omezenými kapacitami ve veřejných mateřských školkách, usnadnit návrat zaměstnanců firem na pracovní trh, podpořit finanční soběstačnost rodin a dětem zaměstnanců poskytnout kvalitní předškolní vzdělávání.

MŠMT požaduje pro firemní školky stejné podmínky, jaké mají soukromé školky, a to za předpokladu, že se zapíší do školského rejstříku. Budou tak moci obdržet finanční dotaci v prvním roce ve výši 60% a v dalších letech 100% při splnění zákonných podmínek. Zároveň musí dodržovat ustanovení školského zákona a s ním související právní předpisy, zejména dodržování hygienických norem, zajištění odborného pedagogického personálu a realizace vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Návrh novely školského zákona nezavádí pro firemní školky samostatný název, ale používá opis „mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů“. Zabývá se také možností přednostního přijímání dětí zaměstnanců zřizovatele. Firma má též možnost najmout si odborného provozovatele nebo může dojít ke spojení několika menších firem a následně společnému provozu školky. V případě, že školka svoji kapacitu nenaplní, může nabídnout služby jiné firmě či dětem, jejichž rodiče nejsou firemními zaměstnanci.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...