12

Řada firem se potýká s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků, přestože poptávka po nich značně roste. Ministerstvo školství se tedy rozhodlo více podpořit učňovské obory, zejména technické. Těmto oborům by měl pomoci nový finanční systém jednotlivých oborů. Zvýšit počet učňů by mohla také nová státní maturita, neboť mnoho studentů bude mít problémy ji úspěšně zvládnout, a dále plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd.

Pokud by se do budoucna nepodařilo zvýšit počet absolventů učňovských oborů, byly by mnohé firmy a společnosti nuceny hledat pracovní sílu v zahraničí.

Více informací naleznete pod tímto odkazem.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...